„V době, kdy byla stanovena paušální částka na osobu za svoz odpadu, se vycházelo z třetinových nákladů, než jaké jsou nám svozovou firmou účtovány nyní. Obyvatelé platí za osobu 440 korun. Sběrný dvůr Šára slouží k odkládání směsového komunálního odpadu, který se nevejde do kontejnerů. I tak nám sem lidé odkládají i odpad, který je podle ceníku svozové firmy zpoplatněn,“ upozornil starosta obce Miroslav Roučka.