Prachatickému deníku rozsah poškozených lesních porostů v parku potvrdil mluvčí Správy NP Jan Dvořák. „Rámcová informace je, že rozsah větrných polomů z přelomu března a dubna je okolo 40 tisíc metrů krychlových dřeva. Nejhůře bylo postiženo Prášilsko, kde popadalo zhruba 15 tisíc kubíků. Zatím uváděný celkový objem polomů je ze zásahových zón. To znamená, že se jedná o dříví, které by se mělo postupně vytěžit. Škody způsobené v zásahových zónách se teprve sčítají. Z hlediska monitoringu škod pro nás nejsou tak zásadní, protože je jasné, že dřevo tam bude ponecháno k zetlení,“ uvedl Jan Dvořák.

Podle Pavla Hubeného, ředitele Správy NP Šumava, není v souvislosti s nedávnými polomy důvod k obavám z následné kůrovcové kalamity. „Zejména proto, plochy ponechané bez těžeb jsou dnes již z velké části proselektované předchozím žírem kůrovce a je tam relativně málo pro kůrovce atraktivního smrkového dříví,“ říká ředitel Hubený.

V těchto plochách podle jeho dalších slov navíc bývají obecně nižší škody větrem, než v plochách, kde se těží a jsou tam obnažené a labilní porostní stěny na okrajích pasek. „V ostatních území předpokládáme, že provedeme zásahy proti šíření kůrovce v plném rozsahu standardními postupy, přičemž pochopitelně budeme sledovat náš hlavní cíl, minimalizaci nebo vyloučení poškození ekosystémů národního parku. Neměl by to být problém, protože rozsah škod po Nyklasovi je poměrně malý a rozptýlený. Dá se říci, že jde o běžné škody větrem vyskytující se v krátkých časových periodách,“ říká Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava.

Podle mluvčího Správy Jana Dvořáka nejsou polomy významně zasaženy ani turistické trasy, přestože i nadále přetrvává výzva Správy k uvážlivému vstupování do území Národního parku Šumava. Nicméně přesnější určení míst, kam se aktuálně turisté nemusejí dostat, bude k dispozici až po monitoringu polomů v bezzásahových oblastech. „Někam se zatím nebylo možné dostat vzhledem ke sněhu, někam pro popadané stromy,“ připustil Jan Dvořák. Obdobně je to s průzkumem z hlediska poškození stromů, zda převažují vývraty nebo zlomy. Každopádně, co do kvality dřevní hmoty, se bude jednat o kalamitní těžbu.

Jakým způsobem bude naloženo s kalamitním dřívím v bezzásahových územích, bude Správa teprve upřesňovat. „Co se týká turistických tras, lze obecně říci, že v tuto chvíli se Správa snaží odstranit případné závady co nejdříve. Nicméně poslední jarní nápor turistů spojený s velikonočními svátky, je za námi a do nástupu letní turistické sezony zbývá dost času. S ohledem na zkušenosti uplynulých let navíc nejsou v provozu po celý duben ani informační střediska, protože další příliv návštěvníků se očekává až později,“ dodal Jan Dvořák.