Kromě grantového programu pro neziskové spolky a organizace ve městě na akce pořádané ve městě v letošním roce vyhlásila prachatická radnice ještě jednu výzvu, z níž lze čerpat finanční prostředky, a to na podporu sportu.


Starosta města Martin Malý Prachatickému deníku potvrdil, že radnice rozdělí milion a půl. „Nejdůležitější podmínkou pak je, že podporovat budeme pouze sportovce s trvalým bydlištěm v Prachaticích a jejích spádových osadách," upřesnil starosta jednu z podmínek získání grantu od prachatické radnice.


Granty z výzvy Podpora sportu 2013 jsou určeny pro pravidelné výkonnostní aktivity v oblasti sportu a sportovní činnosti dětí a mládeže.


Podmínkou pro získání peněz je vyplnění žádosti na předem připraveném tiskopisu. „Ten už v této chvíli najdou zájemci na webových stranách města," připomněla administrátorka grantů Hanka Rabenhauptová s tím, že je možné žádost doručit jak osobně na podatelně úřadu nebo elektronicky, a to do 28. února do 14 hodin. „Pozdější podání nebudou do výběru vůbec zařazena," zdůraznila s tím, že žadatelé mohou požádat o osobní konzultaci, aby měli jistotu, že mají dokumenty formálně v pořádku.


Výše jednotlivých požadovaných peněz není v této výzvě omezena. Ovšem ti členové spolků či organizací, pro které bude o peníze požádáno, musejí mít prokazatelně zaplacené členské příspěvky pro letošní rok. Rozhodnutí o tom, kdo grant získá a kolik, padne v květnu.