Je to přitom letos druhá a současně poslední akce, kterou se posiluje možnost ukládání komunálního odpadu do této lokality. Dokončovanou druhou kazetou třetí sekce tak bude šance využívat skládku na Libínském Sedle ještě zhruba dvanáct let. „Po dokončení kolaudačního řízení výstavbou třetí sekce vznikne zhruba 100 tisíc m³ objemového množství pro uložení komunálního odpadu. Náklady na realizaci činí 34,4 mil. korun bez DPH,“ upřesnil starosta Prachatic Jan Bauer.

S výstavbou první kazety třetí sekce se začalo přibližně před rokem. „Letos v květnu zastupitelé města Prachatice rozhodli dokončit i druhou kazetu. Termín dokončení je sice podle smlouvy určen na 30. listopadu, nicméně dodavatelská firma ještě před zahájením prací uvedla, že je pravděpodobné práce dokončit o něco dříve,“ shrnul starosta Prachatic Jan Bauer. Připustil přitom, že částečně zbrzdily postup prací přívalové deště na přelomu června a července. „Skládka nebyla jediná investiční akce, kterou negativně ovlivnilo počasí, stejně se to týkalo i komunikací v centru Prachatic, nebo další etapy cyklostezky,“ dodal Bauer.

Zatímco první kazeta třetí etapy rozšíření skládky byla plně hrazena z prostředků uložených na fondu skládky, rozhodnutí urychlit výstavbu druhé kazety znamenalo čerpat na tuto akci částečně peníze z překlenovacího úvěru. Financování přitom nijak dramaticky nezkomplikoval ani odchod menších obcí ze sdružení skládky. Ten zapříčinil přechod měst a některých větších obcí ze sdružení na plátcovství DPH. „Menším obcím, které se od dubna letošního roku nestaly plátci DPH, by tato nevyváženost přinášela značné komplikace. Bohužel nám současná legislativa neumožňuje ani možnost bonifikace těch obcí, které jsou ve sdružení, oproti jiným, které ve sdružení nejsou a využívají skládku na Libínském Sedle,“ okomentoval Bauer stručně důvody bývalých členů sdružení.

To, co by podle něho ale mohlo ovlivnit financování skládky, je jednak nezvyšování zákonem stanoveného limitu 500 korun kapitační platby a také účelové zřizování jednorázových menších skládek TKO.

V neposlední řadě by to mohla být také celková strategie nakládání s odpady v České republice. „Nikdo přesně neví, zda se půjde cestou rozšiřování skládek, nebo spalováním odpadu. Pokud se v budoucnu rozhodne skládkování významně omezit, nebo finančně znevýhodnit oproti spalování, pak by to pro Prachatice a další obce, které významně zainvestovaly do rozšíření kapacity skládky, mohlo znamenat ohrožení splátkového kalendáře,“ podtrhl starosta Prachatic.

Deník/Miroslav Fuchs