Budete moci služby poskytovat i po 1. lednu 2014? Jak funguje obecně prospěšná společnost, případně jak bude fungovat tzv. „ústav" podle nového Občanského zákoníku?
Na tyto a další otázky dostanou zájemci odpověď na semináři s názvem Občanská sdružení ve světle nového občanského zákoníku – Obecně prospěšná společnost či ÚSTAV na místo občanského sdružení.
Seminář pořádá Jihočeská hospodářská komora ve středu 2. října 2013 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Prachaticích. Začátek je stanoven na 9 hodinu ráno a předpokládaný konec pak na 12.30 hodin.
Po skončení odborného výkladu JUDr. Lenky Smolíkové se mohou účastníci semináře ptát přednášející na otázky, které je zajímají, nebo jsou pro jejich společnost důležité. Jednotná cena pro všechny je 300 korun. Informace na telefonu: 608 572 265.
Obsah semináře :
• jak fungují obecně prospěšné společnosti
• co je podle nového občanského zákoníku ústav
• jaké jsou rozdíly mezi obecně prospěšnou společností a ústavem
• jak přeměnit občanské sdružení na obecně prospěšnou společnost
• jak přeměnit občanské sdružení na ústav

Radka Dvořáková, Jihočeská hospodářská komora Prachatice