Aby mohly být podle uzavřených smluv mezi starým a novým provozovatelem nemocnice vypořádány veškeré závazky a pohledávky věřitelů, k nimž patří mimo dalších subjektů i město Vimperk, musely být sepsány dohody se souhlasem všech zúčastněných stran. „Vše jde nyní za novým provozovatelem, který se zavázal uhradit veškeré závazky včetně menších pohledávek od dodavatelů za neuhrazené faktury,“ doplnil starosta Vimperka Pavel Dvořák.