„O peníze se budeme ucházet v poněkud pozměněných podmínkách. Zatím jsme vždy žádali o dotaci, kde byl podíl z fondu ROP 92,5 procenta. Tento dotační titul ale vyhlášen není. Tím se mění spoluúčast města, která by v případě schválení tvořila z celkové částky 35 procent. To by znamenalo rámcově 21,5 milionu korun z našeho rozpočtu,“ vysvětlila starostka Martina Pospíšilová.

Volarští na rekonstrukci plaveckého bazénu žádali již ve dvou výzvách, v obou bezúspěšně. „Máme určité poznatky z předchozích pokusů, proč jsme neuspěli. Proto jsme nepatrně předkládaný projekt upravili. Změna se týká především úpravy rozpočtových nákladů,“ doplnil místostarosta Robert Pročka. Další změna se týká financování a výstavby rozdělené do čtyř etap. „Povinnost daná podmínkami ROP je předfinancovat vždy dvě etapy a po vyhodnocení každé z etap nám bude adekvátní část peněz vyplacena,“ přiblížil dále Pročka.

„Skutečností je i to, že pokud budeme v příštích dvou letech provádět tuto investici, ušetřili bychom na provozu bazénu, který nás ročně stojí rámcově 5,5 milionu korun. Tyto prostředky bychom nemuseli rozpočtovat do provozu, ale daly by se použít na částečnou úhradu podílu města k dotaci. To samozřejmě neznamená, že by náš podíl byl nějak malý, ale pokud si řekneme, že tyto peníze neuvolníme, musíme si říct také to, co s bazénem dál. Současný stav je neudržitelný,“ upozornila starostka.

Na nejhorší variantu bazén jednoduše zavřít, nechce nikdo slyšet. „To by bylo to nejhorší a o tom asi vůbec nebudeme mluvit. Už jsme do areálu zainvestovali spousty peněz, a to nemluvím o samotném bazénu. Je tam tenisový kurt, dětské hřiště a já věřím, že se nám podaří najít cestu, abychom s bazénem mohli pokračovat,“ dodala Pospíšilová.

Deník/Miroslav Fuchs