O rozvoji nejen jihočeské vodní cesty diskutovali na páteční konferenci v Českých Budějovicích zástupci krajů a měst z okolí řeky, Ministerstva dopravy a institucí spojených s plavbou. Na Vltavě se zlepší zázemí pro lodě, přibudou mola a servisní stanice, na řece totiž zoufale chybějí místa ke kotvení. „Dlouhodobá stání v přístavech v Českém Vrbném a na Hluboké jsou úplně plná a ani kapacita krátkodobých už nestačí," vysvětlil David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která je pořadatelem konference. „V červenci padl rekord v počtu proplavených lodí hlubockou komorou, bylo jich zhruba tisíc, a v našem úseku se plavilo šestnáct tisíc osob,“ přidal přesná čísla s tím, že každý rok jde o nárůst několika desítek procent a jen letos narostl provoz na Vltavě Budějovicemi a Hlubokou až o 45 %.

Ke zlepšení situace na samém konci cesty, pod budějovickým Jiráskovým jezem, přispěje i podnik Povodí Vltavy. „Do konce roku bychom měli začít s výstavbou 255 metrů dlouhé přístavní hrany pro sportovní plavidla před kavárnou Lanna směrem dolů po toku,“ přiblížil generální ředitel Petr Kubala. „Lodě tu zakotví a posádky budou moct zajít do města.“

„O plavbu je obrovský zájem a my připravujeme odstranění zbývajících omezujících míst, jako je nízký most v Týně nad Vltavou anebo chybějící lodní zdvihadlo na Slapech,“ přiblížil to, co chystá pro změnu Ředitelství vodních cest ČR, jeho ředitel Lubomír Fojtů. „Každá koruna, která se do vodní cesty investuje, se bohatě vrátí.“

Obrovskou příležitost, jak plně využít potenciál dvou řek, na nichž stojí, představuje pro Budějovice připravovaná plavební komora na Jiráskově jezu. Ten je teď jedinou překážkou pro vplutí lodí do města. „Výstavbu plavební komory podporuji, stejně jako dokončení celé Vltavské vodní cesty,“ vyjádřila svůj názor jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. „V kombinaci s Vltavskou cyklostezkou, která je již schválena centrální komisí Ministerstva dopravy, to bude obrovský přínos v cestovním ruchu pro celý kraj.“ Přípravné práce na stavbě komory by mohly začít na podzim.

Důležitým bodem programu bylo zhodnocení naplnění cílů, které byly vytyčeny v loňském roce. „Vloni jsme si stanovili devět investičních priorit v horizontu tří let. V tuto chvíli máme u většiny z nich hotovou projektovou dokumentaci, ekonomická zhodnocení staveb a stavební povolení. Některé projekty jsou již dokončeny a během podzimu se plánuje nejen zahájení stavebních prací na přístavní hraně pod Dlouhým mostem, ale i prvních úseků Vltavské cyklostezky,“ uvedl David Šťastný.

 „V rámci priorit jsme před zahájením letošní plavební sezóny dokončili první etapu modernizace lodního výtahu na Orlíku, která spočívá v prodloužení kolejové dráhy v horní vodě, čímž se výrazně prodlužuje možnost převážení plavidel v období nepříznivých hydrologických podmínek. Nyní probíhají práce na modernizaci kabiny pro převážení sportovních plavidel. Současně byla dokončena první etapa prohloubení plavební dráhy pod vodním dílem Kořensko, za účelem zajištění požadovaných plavebních hloubek. Druhá etapa prohrábky bude realizována v období po ukončení letošní plavební sezóny, do zahájení té příští. V září budou zahájeny práce na rozšíření přístaviště v Týně nad Vltavou a do konce roku předpokládáme zahájení výstavby 255 metrů dlouhé přístavní hrany v Českých Budějovicích. Před dokončením je technicko-ekonomická analýza lodního zdvihadla na Orlíku,“ sdělil na konferenci generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. 

Nad rámec vytyčených cílů byly na Vltavské vodní cestě realizovány i další stavby, které vylepšily infrastrukturu. Město České Budějovice instalovalo koupací mola a Ředitelství vodních cest ČR vybudovalo vypouštění odpadních vod z lodí v přístavu Hluboká nad Vltavou a probíhá instalace čerpací stanice pohonných hmot. „Ředitelství vodních cest ČR během uplynulých 10 let splavnilo 33 km vodní cesty a velmi rádi dnes navazujeme na obrovský zájem o plavbu dalším rozvojem veřejné infrastruktury. Intenzivně připravujeme také zlepšení služeb tankování pohonných hmot, likvidace odpadních vod i zajištění souvislé veřejné sítě přístavišť a přístavů,” dodal ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů.