Přizváni byli jak odborníci, tak zástupci škol, policie, pedagogicko-psychologické poradny, neziskového sektoru, veřejné správy, místní akční skupina.

Na prachatické radnici šlo o setkání, které mělo za cíl nastavit aktivity plánu na rok 2019 v rámci podpory rodin s dětmi, osob v krizi, dále probrat podporu i finanční ze zdrojů na prevenci kyberkriminality a kyberšikany ze strany policie, škol, samosprávy, MAS, neziskového sektoru. S velkým nasazením do problematiky přišel Petr Šmíd, vedoucí pracovní skupiny Rodin s dětmi KPSS ORP Prachatice, který je odborník na kyberkriminalitu a připravuje informační leták společně s PPP metodikem Františkem Batystou, školami a Policií ČR, oddělení obecné kriminality.

Závěrem bylo dohodnuto, že informační leták společně zpracují dohodnuté subjekty a vydá Policie ČR Prachatice s termínem distribuce září 2018, nabídnuta ze strany Portusu Petrem Šmídem bylo nabídnuto vstoupení do programu rodičů na školách před vstupem dětí do škol v květnu 2018, další setkání pro zástupce mateřských škol s cílenou prevencí, nabídka zapojení samospráv do tvorby putovních plakátů k prevenci kriminality po městech ORP Prachatice.

Hanka Rabenhauptová