Nejedná se ale o peníze na přilepšenou nebo na odměny, ale na projektovou přípravu případně na vlastní podíl při dotacích či na jejich předfinancování. Zastupitelé totiž před koncem loňského roku přijali návrh zastupitele Romana Hajníka, který na zmíněné účely navrhoval vyčlenit z finanční rezervy půl milionu korun. „Jde o to, aby se nestalo, že budou vypsány možné dotační tituly a mezi tím bude rezerva využita jiným způsobem. Bylo by dobré proto mít peníze stranou," doporučil Roman Hajník. V situaci, kdy jsou školy tlačeny k tomu, aby si projekty financovaly nebo předfinancovaly, to podle Hajníka s objemem peněz, se kterými pracují, bývá často hodně složité. O poskytnutí peněz v konkrétní výši by rozhodovala rada města.

I když podle starosty Bohumila Petráška zatím nenastala situace, kdy by školu při úspěšné žádosti o dotaci město finančně nepodpořilo, s myšlenkou na vytvoření rezervy pro školy, jejichž zřizovatelem je město, souhlasil. Dodal ale, že bude lepší vrátit se k návrhu při lednovém jednání. „To už budeme vědět, kolik peněz nám zbývá na účtu a budeme schopni částku více specifikovat," dodal starosta Petrášek.

Podle názoru zastupitele Pavla Dvořáka bude takové finanční opatření hodně praktické i pro samotné ředitele a ředitelky škol. „Často na přípravu projektů zbývá velmi málo času, a protože ředitelé na svých školách nebývají schopni zabezpečit základní materiály předfinancování, bude jen dobře, pokud bude nějaký zdroj," dodal Pavel Dvořák s tím, že pokud by před koncem roku bylo jasné, že školy vyčleněnou částku nevyčerpají, bylo by možné převést ji jinam, ať již celou, nebo její část.

Zastupitelé nakonec schválili vyčlenění půl milionu korun z finanční rezervy města mimo rozpočet a řešit by to měli rozpočtovým opatřením ještě tento měsíc. „Pokud už prostředky vyčleníme, pak bych je i v případě nečerpání ponechala v rezervě a další rok je vyčlenila znovu, stejně jako je tomu v případě povinného rezervního fondu na krizové situace," uzavřela místostarostka Jaroslava Martanová.