Přesto vedení města žádá obyvatele, aby zvážili nutnost přímé návštěvy městského úřadu. Požadavky na osobní jednání omezte pouze na řešení závažných a nutných případů v nezbytném rozsahu. Pokud záležitost nesnese odkladu, spojte se s příslušným pracovníkem a domluvte se na dalším postupu. Kontakty na všechny zaměstnance úřadu jsou uvedeny na webových stránkách města Prachatice www.prachatice.eu. Možné je také využití centrálního e-mailu urad@mupt.cz.