Pěstouni jsou lidé, kteří se rozhodnou poskytnout dočasný nebo trvalý domov dětem, které to nejvíce potřebují. "Doprovázení rodin je proces, během kterého sociální pracovníci poskytují podporu a pomoc pěstounským rodinám, které se potýkají s různými problémy. Cílem doprovázení je posílit rodinu, podpořit bezpečné a zdravé prostředí pro děti, poskytnout pomoc v oblasti výchovy dětí, zvládání stresových situací, komunikace s biologickými rodiči. Cílem doprovázení je, aby se děti cítily v pěstounských rodinách bezpečně a mohly se plně rozvíjet," popsala vedoucí služeb prevence Charity Prachatice - Vimperk Romana Karták.

Indiánský karneval.
Indiánský karneval přivábil desítky dětí. Můžou přijít i v neděli

Charita proto pomáhá pěstounským rodinám v jejich náročné a zároveň velmi důležité roli, a to tím, že jim poskytuje potřebnou podporu v oblasti vzdělávání a poradenství. Charita Prachatice-Vimperk doprovází bezmála pět desítek pěstounských rodin. Každý den tak pracovníci charity mají možnost vnímat, jak pěstouni dávají dětem bezpečný domov, lásku a péči.

Pěstouni se stávají nedílnou součástí dětských životů, za což je nejen zástupci charity oceňují, ale hlavně si váží jejich péče o děti a pro jejich poslání. "Pěstounům zároveň děkujeme za jejich péči a zvládání všech výzev, které jsou s jejich posláním spojené," doplnila s tím, že Charita Prachatice - Vimperk se zároveň zaměřuje na hledání nových pěstounů. Nových rodin, které chtějí pomoci a dají dětem lásku a domov. Pěstouni musí nejen chtít vychovávat dítě, ale musí být trpěliví, empatičtí, ochotni se učit novým věcem, být otevření změnám a zvládat náročné situace.