Už ve čtvrtek by měli mít Netoličtí představu, na jakou částku odhaduje znalecký posudek pozemky na Podroužku. „Ve čtvrtek máme další jednání na krajském Úřadu pro zastupování státu o pozemcích, jejichž výpůjčka skončila k 1. lednu,“ potvrdil starosta Netolic Vladimír Pešek.

Podle jeho slov je zakoupení pozemků v podstatě jediný způsob, jak zabránit například developerům, aby pozemky koupili a tím byla v podstatě ukončena činnost autokempu. Vlastníkem autokempu, tedy chatek na Podroužku, je akciová společnost Autocamp Podroužek TJ Netolice, která má navíc v nájmu od města sportovní halu a financuje její provoz.

V rozpočtu pro letošní rok je v tuto chvíli částka dva miliony korun, která je určena na odkoupení pozemků. „To ale v praxi neznamená, že pozemky budou stát dva miliony. Jejich cenu zatím neznáme,“ uvedl Vladimír Pešek.

Právě zmíněné dva miliony korun chtěl vysvětlit zastupitel František Sklář. Chtěl vědět, co nákup městu přinese a na základě jakých právních vztahů bude následně autocamp pozemky užívat. Nelíbila se mu ani výše částky v rozpočtu města. „Složili jsme zbraně příliš brzy,“ 
řekl.

„Na nákup pozemků nemá naše společnost peníze. Navíc, pokud bude pozemky vlastnit město, může žádat i o dotace,“ uvedla Dana Mužíková, která ve společnosti působí.