Ani v Chrobolech ještě nebyl stanoven termín zahájení oprav vodovodu v Záhoří a komunikace v Rohanově. „Pořád čekáme na výsledek, jestli získáme potřebné dotace, bez nichž nebudeme schopni s opravami začít,“ potvrdil starosta Chrobol Oldřich Valouch. Na vodovod čekají příspěvek od ministerstva zemědělství, dotací na komunikaci by mělo přispět ministerstvo pro místní rozvoj. Na obě akce už zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby, jímž by měla být firma Kvint.