Po loňské knize 25 let příběhů Národního Parku Šumava je tato druhá kniha tentokráte o pralesech. Knihu provázejí ojedinělé fotografie Tomáše Čamry, se kterým autor našel společnou řeč, a místy to bylo i zábavné a zajímavé toulání těmito pralesy, jak oba uvedli.

Křest uváděl Radek Štěpánek, který přivítal hosty, mezi nimiž byli Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava, Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín. Představil publikaci, popsal, jak vznikala, a připomněl, že se jedná se o knihu, která lidem přiblíží 18 vybraných pralesů a pralesovitých zbytků, které leží na území Národního parku a CHKO Šumava, na území NP Bavorský les a představen bude také Žofínský prales.

Právě Žofínský prales společně s Boubínem, které v roce 2018 slaví 180 respektive 160 let od vyhlášení, byly tím impulsem k napsání této knihy, kterou doplňují jedinečné fotografie Tomáše Čamry. „Byť pod knihou jsem podepsán já, nebýt fotografa Tomáše Čamry tak zde dnes nejsme,“ zhodnotil její autor Jan Dvořák. Tím řekl hodně a vyjádřil poděkování kolegovi, se kterým provází v knize osmnácti pralesy do jejich tajů. Tomáš Čamra dodal, že to bylo úžasné toulání: „Jsem rád, že jsem tento div a unikát v jednom mohl poznat.“

Knihu symbolicky pokřtili Jaromír Kříha a Pavel Hubený. „Je to úžasné výročí našeho nejznámějšího pralesa. Když si k tomu přidáme ještě 180 let od počátku ochrany Žofínského pralesa, který se rozkládá v nedalekých Novohradských horách, tak určitě je co oslavovat,“ vysvětluje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. 

Kniha Pralesy Šumavy zavede čtenáře na známá místa, jako jsou Prameny Vltavy, Mokrůvku, Boubín nebo Trojmeznou, ale i do pralesů o kterých mnozí vůbec nevědí, že existují – Jezerní skála nad řekou Blanicí nebo Černý les ve vojenském prostoru Boletice.

„Pralesy ale nejsou pouze Boubín nebo Žofín. Celá Šumava má stovky hektarů pralesovitých zbytků, o kterých návštěvníci ani nevědí, že jimi třeba procházejí. Osmnáct z nich proto představuje nová kniha nazvaná Pralesy Šumavy. Čtenáři se tak vydají do 14 pralesů rozkládajících se na území národního parku a CHKO Šumava, do Žofínského pralesa a také do tří pralesů Národního parku Bavorský les,“ dodává.

Jan Dvořák dodal: „Jsme v přátelském prostředí krásného polesí v Zátoni, lesního závodu Boubín a kousek od nejznámějšího šumavského pralesa. Díky za to, že zde můžeme křest provést.“ Jaromír Kříha pokřtil knihu a popřál ji velkou čtenost, zájem čtenářů a skvělý prodej. Pavel Hubený knize popřál úspěch a hlavně, aby čtenáři poznali, že prales je místem tajemna i krásna a k těmto místům bychom měli mít úctu.

„Stejně, jako letos i pro příští rok připravujeme pásmo přednášek nazvané Středeční večery na Šumavě, komentované vycházky do šumavských pralesů, soutěže pro děti, zajímavé upomínkové předměty s tématikou pralesů a mnoho dalšího,“ představila plány pro rok 2018 Petra Střelečková ze Správy Národního parku Šumava.

Kniha je o pralesech a ne o těch dvou, které známe nejvíce z našich jihočeských končin, a to Boubínský a Žofínský, ale o dalších šestnácti. Vězte, že hned v úvodu se čtenář dozví, co je prales a také, jak to vše vzniká. Kdo se chce dozvědět víc, musí zajít do nejbližšího knihkupectví a tento unikát, který vydala Správa národního parku Šumava, si koupit.

Kniha Pralesy Šumavy, která bude k dostání v e-shopu na www.npsumava.cz a ve všech informačních střediscích a návštěvnických centrech Správy Národního parku Šumava, symbolicky zahajuje Rok pralesů na Šumavě.

Ladislav Beran, Jan Dvořák