To sice bylo v uplynulých letech úspěšné, tentokrát ale vyšlo naprázdno. Částečně je to dáno i tím, že se výše poskytovaných dotačních prostředků oproti minulým letům výrazně snížila. Zatímco jen příspěvek města pro čtyři žadatele činil v loňském roce více než 136 tisíc korun, letos se dostalo jen na tři žadatele a podpora města je takřka o třicet tisíc nižší. 


Požadavek o finanční podporu přitom město směřovalo na výměnu oken v památkově chráněném objektu Základní školy TGM v parku u Volyňky. Městu se v minulých letech podařilo zčásti z prostředků ministerstva kultury a částečně za finanční podpory Jihočeského kraje opravit až na jediné všechna vitrážová okna hřbitovní kaple. „Do posledního okna by měla přijít figurální vitráž, ale zatím jsme na ni prostředky nezískali," potvrdila místostarostka Jaroslava Martanová.
Podporu ministerstva kultury na dotaci z programu regenerace městské památkové zóny tak v letošním roce získali výhradně vlastníci soukromých objektů ve městě.


„Z dotace budou podpořeny tři záměry. Prvním je oprava střechy a krovu na objektu děkanství, která by měla stát 146 tisíc korun. Dále to bude oprava opěrné zdi u budovy gymnázia s náklady 450 tisíc korun a oprava části zdi hrádku Haselburg. Ta je vyčíslena na 350 tisíc korun," shrnula Jaroslava Martanová s tím, že část prostředků kromě ministerstva kultury poskytuje město Vimperk a podmínkou pro získání dotace je i spoluúčast majitele objektu.

Dotace na památky ve Vimperku:
Na objekt děkanství činí dotace 100 tisíc, podíl města je 30 tisíc korun. Opravu opěrné zdi gymnázia podpoří dotace částkou 150 a město 45 tisíc korun. Na opravu zdi hrádku Haselburg získá jeho majitel z ministerstva 150 tisíc korun, město opravu podpoří sumou 35 tisíc korun.