Odpovídá Martin Malý (Nezávislí):

Z Prachatic se stalo město duchů. Máte plán či spíš nápad, jak oživit centrum či obsadit prázdné prostory pro podnikání?
Abych pravdu řekl, tak trochu mě tento příměr vadí. Nicméně, se s tímto názorem potýkají mnohá města nejenom v ČR. Setkávám se ve své profesi s mnoha kolegy starosty z jiných města a Ti mi říkají prakticky to samé o jejich městech. Často se z tohoto tvrzení stává jedno z témat komunálních voleb. Prachatice tak nejsou výjimkou. Já i moji předchůdci jsme se snažili většinu společenských a kulturních událostí a akcí směřovat právě do centra. Některé se ujaly, některé nikoliv. Jen pokud zavzpomínám, tak se v centru města neodehrávají pouze Slavnosti Zlaté stezky, ale i rozmanité koncerty, kulturní akce v rámci Adventu, podzimní slavnosti, Festival piva, akce pro děti – pálení čarodějnic a čerti, sportovní akce – Xterra triatlon a mnoho dalších. Minulý víkend zde byla například přehlídka dobových kostýmů a artefaktů vážících se ke 100. výročí republiky. Chtěli jsme centrum oživit farmářskými trhy s kulturní vložkou, ale farmáři neměli zájem, protože nic neprodali. Povolili jsme v centru předzahrádky u místních podniků, které se, myslím, ujali. Opravili jsme celé historické centrum. Bohužel nikdo z občanů ani různých subjektů se žádným dalším nápadem nepřišel. A turistika? Myslím, že nikdy nebudeme Českým Krumlovem, který má zámek, řeku a značku UNESCO. S tím se musíme smířit. Turisté si projdou naše historické jádro za hodinu a pokračují dál. Snažíme se pro to, aby se v Prachaticích zdrželi, udělat alespoň dílčí kroky. V létě vyšla kniha Z Prachatic za poznáním, která ve své preambuli říká „Turisto, ubytuj se u nás v Prachaticích a zvol si naše město jako výchozí bod pro své toulky za poznáním našeho nejbližšího nádherného okolí, které je plné turisticky zajímavých cílů“. Pro turismus jsou důležité také ubytovací kapacity, o kterých se vede polemika. Na jedné straně se zavřely dva hotely, které změnily účel užívání, a na straně druhé vznikají nové projekty, které přinesou nová ubytovací místa. Téměř 50 míst vznikne v rámci projektu města Prachatice v objektu nové Dřípatky v uvolněných pavilonech ZŠ Zlatá stezka. Dalších až 30 míst nabídne nový projekt prachatického KreBulu a v nejbližším období chce soukromý vlastník zprovoznit ubytování vyšší kategorie v bývalé restauraci Zlatá stezka. Složitější je situace v pohostinství, kde roli hrají nabídka a poptávka, které jsou věcí trhu, do kterého město může zasáhnout velice omezeně. Věřím, že se alespoň dílčím způsobem podaří centrum města postupně více oživit.

Co byste udělal jako první ve chvíli, kdy byste se stal starostou města Prachatice?
V první řadě je nutné urychleně sestavit a schválit rozpočet na příští rok. Je nejvyšší čas. Proto předpokládám, že by došlo velice rychle k jednání se subjekty tvořících koalici, ale i s ostatními zvolenými zastupiteli a podle programových priorit jednotlivých aktérů by se sestavoval rozpočet města na rok 2018. Nesmíme ztrácet čas, proto nezastírám, že v případě našeho úspěchu ve volbách by se v něm objevily projekty, které máme rozpracované a na které bylo čerstvě vydané stavební povolení. Například dokončení první etapy rekonstrukce krytého bazénu nebo výstavba střelnice společně se střeleckým klubem na průmyslové zóně, aby se co nejdříve stávající střelnice přestěhovala a odblokovala se tak stavební uzávěra na pozemcích na Cvrčkově. Neměli bychom zapomenout ani na dokončení projekčních činností některých našich dalších rozpracovaných projektů – městské knihovny v Národním domě, Štěpánčina parku, Malého náměstí, nové Dřípatky apod.

Měl byste konkrétní využití pro opuštěnou budovu bývalé České pojišťovny?
V této chvíli už to není otázka na vedení města, neboť co mám poslední informace, tak tento objekt byl již prodán soukromému vlastníkovi. My jsme o koupi uvažovali. Nechali jsme si zpracovat studii na rekonstrukci těchto objektů. Měli jsme představu, že by zde mohla najít nové místo naše městská knihovna a Dřípatka. Odborný odhad nákladů se ovšem vyšplhal přes 100 mil. Kč bez možnosti čerpat větší objem dotací. Tím se stal pro naše město tento projekt finančně nereálný. Podstatně levnější variantou je v případě knihovny využít volných prostor v Národním domě a pro Dřípatku uvolněné pavilony ZŠ Zlatá stezka, což nákladově vyjde na polovinu. A na tom nyní pracujeme.

Existuje podle vás nějaká šance na oživení areálu Lázní sv. Markéty? Jaká? Co byste tam viděl nejraději?
Podle mého názoru ano. Ale jen v mezích možností města Prachatice a hlavně na pozemcích, které město Prachatice vlastní. Také proto jsme v posledním volebním období přestali čekat na zázrak, že by na Lázních sv. Markéty vznikl Resort Lázně sv. Markéty podle původního projektu, a začali postupně realizovat plán na volnočasový prostor pro rodiny s dětmi. Na městských pozemcích jsme proto zrealizovali první etapu areálu lesních her, na druhé etapě se pracuje, vznikla tam Stezka ptačích budek Bohuslava Nauše, vznikla Naučná stezka víly Majolenky, vznikl projekt střetu rovnoběžky a poledníku, zrealizovala se oprava lesní promenády, opravili jednu z hlavních ulic, nebo zrekonstruovali kapli sv. Markéty. Chceme pokračovat v projektech podobného typu, aby se mohl tento krásný kout našeho města nadále rozvíjet a sloužit k odpočinku, procházkám a relaxaci obyvatel Prachatic i turistů.