Všichni noví trasovači prošli týdenním školení a od začátku týdne obvolávají ohlášené kontakty. Trasování nakažených koronavirem probíhá prostřednictvím krajských hygienických stanic a dobrovolníků. Cílem je zrychlit, zpřesnit a zefektivnit proces dohledávání šíření nákazy. Do trasování se zapojily také Vlaďka Blažíčková a Mirka Le Guen z odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu v Prachaticích.

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích je: khscb@khscb.cz, úřední hodiny jsou od v pondělí a ve středu od 11 do 16 hodin. Kontakt na pracoviště Prachatice je 387 712 930. Pro obecné informace o novém koronaviru a o přijatých opatřeních je možné volat Zelenou infolinku Jihočeského kraje 800 100 450, a to v době od 7 do 17 hodin.

Bez ohledu na to, odkud jste přicestovali nebo zda máte nebo nemáte zdravotní potíže, dodržujte obecné zásady, které mohou zabránit přenosu infekčních onemocnění. Především si často myjte ruce mýdlem a vodou, popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Videonávod na hygienické mytí rukou naleznete na webu Jihočeského kraje nebo Nemocnice České Budějovice,a.s. Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo rukávem, nikdy ne rukama!!!

Informační linka na čísle 737 206 073 pro Jihočechy, kteří dojíždějí za prací do Plzeňského kraje, kde je výskyt onemocnění především na Domažlicku výrazně vyšší. Zde můžete požádat o informace a především o přednostní otestování na některém z jihočeských odběrových míst.

Co dělat, když…

BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost).

Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155.

Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře, popř. volejte epidemiologa místně příslušné KHS a ohlaste, že máte podezření na koronavirus. Váš praktický lékař, popř. epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na odběrových místech v jednotlivých nemocnicích Jihočeského kraje (seznam odběrových míst viz. www.koronavirus.mzcr.cz).

- Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

- Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře, v mimopracovní době pohotovost. Nechoďte do ordinace, pokud k tomu nejste vyzváni.

- Pokud jste pozváni k vyšetření do odběrového místa, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a NEMÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

- Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény

- Po celou inkubační dobu – 14 dnů po návratu do ČR nebo kontaktu s nemocným – zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

- Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky v případě závažných příznaků Zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155, v případě mírných příznaků svého praktického lékaře, popř. epidemiologa místně příslušné KHS, pro organizaci vyšetření na koronavirus doma nebo na odběrových místech.

Hanka Rabenhauptová, MěÚ Prachatice