Z různých dotací se snaží vedení obce získávat granty na ozelenění a zkrášlení obce, s prvními slunečními paprsky ale začalo na ozeleněných plochách přibývat ohnišť. „To je samozřejmě zakázané. Není možné, aby si obyvatelé dělali ohniště, kde se jim zrovna zlíbí,“ upozornila starostka Ivana Vlková.