Hlavní nápor na silničáře na Šumavě by mohl přijít nejspíše každým dnem. Alespoň soudě podle předpovědí meteorologů.
Pokud se týká zabezpečení posypovým materiálem, je prachatický závod Správy a údržby silnic Jihočeského kraje připraven. „Máme zhruba tři tisíce tun chemického posypu předzásoby. Sůl nakupujeme co nejvíce v letním období za nižší ceny,“ potvrdil ředitel závodu Jiří Růžička. Převážná většina silnic regionu Prachaticka mimo území CHKO a NP Šumava se upravuje v zimním období hlavně chemicky. Nicméně silničáři musejí brát v plánu zimní údržby do úvahy také silnice, které leží na území národního parku a chráněné krajinné oblasti, na nichž nelze v celém rozsahu užít chemický posyp. Ten je mimochodem zakázán na celém území NP Šumava. Pokud je někde silnice chemicky ošetřována, musí to být pouze na základě výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, povolené Správou NP a CHKO Šumava na základě usnesení vlády ČR.

„Chemicky bude v letošním zimním období běžným způsobem ošetřována silnice I/4 v úseku Vimperk hraniční přechod Strážný, silnice I/39 v úseku křižovatka silnice I/4 a I/39, s výjimkou úseku mezi Soumarským mostem a železničním přejezdem u Lenory, silnice I/39 v úseku Volary – hranice okresu Český Krumlov a dále také úseky některých silnic druhých a třetích tříd za dodržení jasně stanovených podmínek,“ uvedla za Správu NP a CHKO Šumava Silvie Havlátková. To znamená, že chemicky lze některé vybrané úseky v národním parku a chráněné krajinné oblasti ošetřovat jen v případě ledovky, kdy inertní posyp už není účinný.

Inertním posypem se ale silničáři předem příliš nezásobují. „Inertní posypový materiál nakupujeme průběžně z lomů na Prachaticku tak, jak to vyžaduje aktuální situace,“ potvrdil Jiří Růžička z prachatické SÚS. Podle jeho slov k nejkritičtějším úsekům z pohledu kamionové dopravy patří tradičně úsek silnice I/4 přes Kubovu Huť a úsek silnice I/39 u Želnavy přes Slunečnou. „U silnic druhých tříd pak ke kritickým místům patří úsek z Prachatic na Libínské Sedlo, oblast kolem Markova a pochopitelně i rekreační oblasti Šumavy a úzká silnice ze Zvonkové na hraniční přechod,“ doplnil Jiří Růžička.

Chemická údržba úseků komunikací na území NP a CHKO Šumava v okrese Prachatice pro zimní sezónu 2010/2011

Podle § 16 odst 1 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je na celém území národních parků zakázáno provádět chemický posyp cest. Podle § 26 odst 1 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je na celém území chráněných krajinných oblastí zakázáno provádět chemický posyp cest.

Na základě usnesení Vlády ČR byly povoleny výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava a z nich vyplývá následující:

Za použití chemických prostředků běžným způsobem bude ošetřována:
1. silnice I/4 v úseku Vimperk hraniční přechod Strážný,
- silnice I/39 v úseku křižovatka silnice I/4 a I/39, s výjimkou úseku mezi Soumarským mostem a železničním přejezdem u Lenory (v tomto úseku mezi Soumarským mostem a želez. přejezdem u Lenory nebyla výjimka pro provádění chemické údržby povolena z důvodu bezprostřední blízkosti Národní přírodní rezervace Velká Niva),

2. silnice I/39 v úseku Volary – hranice okresu Český Krumlov - v případě kalamitních situací, tj. v případě vzniku ledovky, tzn. vzniku hladké souvislé vrstvy ledu vytvořené dopadem mrznoucího deště nebo mrholení na povrch silnice ochlazené pod 0° C nebo při vzniku hladké ledové vrstvy v celé délce komunikace a v celé šíři vozovky, kdy aplikace inertního materiálu selhává, se povoluje chemické ošetření,


3. za použití chemických prostředků běžným způsobem bude ošetřována:
- komunikace II/141 v úseku Volary – Blažejovice s výjimkou úseku oboustranně 1 km od řeky Blanice (most u Blažejovic, v tomto úseku oboustranně 1 km od řeky Blanice nebyla výjimka pro provádění chemické údržby povolena z důvodu bezprostřední blízkosti Národní přírodní památky Blanice),
- komunikace III/14514 v úseku Stachy – Churáňov – parkoviště pod Kobylou.
- komunikace III/14514 v úseku Pod Kobylou – Zadov - v případě kalamitních situací, tj. v případě vzniku ledovky, tzn. vzniku hladké souvislé vrstvy ledu vytvořené dopadem mrznoucího deště nebo mrholení na povrch silnice ochlazené pod 0° C nebo při vzniku hladké ledové vrstvy v celé délce komunikace a v celé šíři vozovky, kdy aplikace inertního materiálu selhává se povoluje chemické ošetření.