Šestadvacet námitek či připomínek dostali Prachatičtí k připravovanému územnímu plánu. Ten zpracovává architekt Jiří Rampas podle zadání města Prachatice. A po dvou letech se v úterý odpoledne mohli obyvatelé města 
k návrhu územního plánu veřejně vyjádřit.

ÚP Prachatice:Nový územní plán řeší Prachatičtí od roku 2008.
Veřejné projednání návrhu územního plánu se uskutečnilo v srpnu 2014.
Od té doby město a architekti upravují plán tak, aby vyhovoval legislativě a s veřejností ho projednali 
v úterý 2. srpna.
Námitky je možné podat do úterý 9. srpna 2016.


Podle slov Vlastimila Lukáška, referenta stavebně správního odboru MěÚ Prachatice, bylo možné zcela vyhovět deseti námitkám. „Ve dvou případech bylo vyhověno pouze částečně a ostatní námitky byly zamítnuty," popsal s tím, že většina námitek byla v rozporu s platnou legislativou.


Ti, kdo by chtěli ještě vznést námitku k veřejně projednanému územnímu plánu, mají šanci pouze do úterý příštího týdne (9. srpna, pozn. aut.). V úterní diskusi se mluvilo pouze 
o změnách, které byly do připravovaného územního plánu zakresleny během posledních dvou let. A tak došlo ke změně některých ploch pro bydlení jako třeba té Pod Cvrčkovem. Územní plán už ale nepočítá ani 
s přemístěním střelnice 
k Fefrovským rybníkům 
a zmenšil se prostor pro průmyslovou zónu směrem na Těšovice. Lidé, s jejichž námitkami plán nepočítá, ale tvrdí, že město měří dvojím metrem.