Rekonstrukce náměstí, krytého plaveckého bazénu, parkourové hřiště a revitalizace sídliště Míru, to jsou investice v řádu desítek milionů korun. A všechny by je chtělo současné vedení města Volary zvládnout do zhruba dvou let.


To zásadní, tedy dostatek finančních prostředků, už mají podle slov starostky Volar Martiny Pospíšilové promyšlené. Prvotní myšlenka zajistit potřebné investice prostřednictvím úvěru, s níž starostka přišla mezi zastupitele v prosinci loňského roku, získává stále konkrétnější podobu. „V tuto chvíli je jasné, že bychom si na zmíněné investiční akce brali úvěr ve výši 55 milionů korun," potvrdila Martina Pospíšilová.


A jasné jsou i podmínky, za kterých by si město úvěr bralo. „Nechceme rozpočet města zatížit vysokými splátkami úvěru, proto se snažíme zajistit co nejnižší úrokovou sazbu maximálně do jednoho procenta a další podmínky tak, aby byly nároky na rozpočet města co nejmenší. Úvěr bychom začali splácet až po jeho vyčerpání, úroková sazba by byla pevná po celou dobu splácení, v případě předčasného splacení by nebyly sankce," upřesnila starostka s tím, že zásadní podmínkou úvěru bude, aby město za úvěr neručilo svým majetkem. „Pokud se podaří za takových podmínek s některým z bankovních ústavů úvěrovou smlouvu uzavřít, byl by na tom ve finále městský rozpočet v následujících letech ještě o něco lépe, protože splátka nového úvěru by měla být v konečném důsledku o něco nižší, než jsou ty současné," doplnila. Volarští totiž do konce letošního roku budou splácet úvěry z minulých let ve výši 7,3 milionu korun. Splátky nového úvěru by měly být ještě nižší, navíc se městu podaří zafinancovat během dvou let akce, které by jinak dál odkládalo, pokud by nechtělo výrazně ořezat finanční rezervu.


I když Volary mají k dispozici poměrně slušný finanční polštář díky střízlivým investicím a hospodaření z uplynulých let, na tyhle peníze by podle Martiny Pospíšilové jen neradi sahali. „Z hospodaření z uplynulých let se podařilo městu uspořit přibližně čtyřicet milionů korun volných prostředků. Jedná se o finanční rezervu, kterou má město k dispozici v případě neočekávaných havárií a nutných investic třeba i na spoluúčast pro výhodné dotační tituly," zdůraznila Martina Pospíšilová.


Pokud se týká akcí zmíněných v úvodu článku, parkourové hřiště chce mít vedení města postaveno ještě v letošním roce, do plaveckého bazénu se pak hodlá pustit v roce příštím. „Momentálně už řešíme výběrové řízení na dodavatele pro plavecký bazén a počítáme s tím, že vlastní práce by se uskutečnily od začátku března do konce září příštího roku," potvrdil Jan Zámečník z odboru investic a majetku MěÚ Volary. Po rekonstrukci se sice hlavní bazénová vana zúží ze šesti na čtyři plavecké dráhy, zato přibude vířivka a dětský bazén, vše v nerezovém provedení s oddělenými technologiemi.


A ke změnám v plánech dochází také u rekonstrukce centra Volar, po níž by město mělo mít konečně i náměstí, které tomuto označení doposud neodpovídá. „V tuto chvíli máme veškerou dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavebním úřadu v Prachaticích. Jakmile budeme mít v ruce platné stavební povolení, zahájíme výběr zhotovitele," doplnil Jan Zámečník. Jediného dodavatele na kompletní rekonstrukci, která by měla být řešena v jediné byť stavebně rozdělené etapě, by v ideálním případě mohli mít Volarští vybraného do konce letošního roku.


To znamená, že do vlastních prací na náměstí by se mohli pustit následně v příštím roce. Kolik by měla rekonstrukce náměstí stát, zatím starostka Volar s ohledem na výběrové řízení na dodavatele prozradit nechce. „Město samozřejmě má k dispozici rozpočtované náklady, nicméně i zájemcům o zakázku budeme v rámci výběrového řízení předkládat slepé rozpočty, protože obecně je známo, že výsledná cena zakázky klesá ve výběrovém řízení o dvacet až třicet procent. Platí ale, že chceme rekonstrukci časově co nejvíc zkrátit. Jakékoliv omezení je nepříjemné, o to víc, kdyby bylo náměstí rozkopané tři roky. Proto chceme rekonstrukci zvládnout najednou. Jednak se tím zjednoduší jednání s firmou o případných reklamacích, ale především se rekonstrukce zkrátí časově, což bude snazší především pro obyvatele Volar," doplnila Martina Pospíšilová.