„Rekonstrukce se týká především toho, že by v budově vznikla ordinace praktického a dětského lékaře. Ti jsou nyní ve ztížených podmínkách ve zdravotním středisku. Potřebujeme na to ale dotaci,“ vysvětlil starosta Stanislav Chval.