Vydání rozhodnutí o uzavírce podle Michala Jančeho, vedoucího odboru investic a údržby MěÚ Vimperk, ještě neznamená, že se hned v pondělí pustí do práce stavební stroje. „Pondělí je poslední den pro podání námitek k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. Takže první den, kdy bude možné podepsat smlouvu se zhotovitelem, je úterý 5. dubna a nejdříve ve středu 6. dubna může začít předávka staveniště,“ shrnul Michal Janče.

Podle vydaného rozhodnutí o uzavírce by měla být v první fázi uzavřena část Nádražní ulice mezi Tovární a Sklářskou ulicí. Jak ubezpečila vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vimperk Lenka Černá, komunikace II/145 od viaduktu na Fišerku bude zatím dál normálně průjezdná. „Práce na stavbě kruhové křižovatky jsou rozděleny do několika fází a aktuálně se bude pracovat na zatrubnění Pravětínského potoka,“ dodala.

V prvním sledu po zahájení stavebních prací by měla zmizet současná lávka pro pěší, která spojuje ulice Sklářská a Nádražní. Pokud se týká vedení dopravy, v přímém směru po Sklářské ulici by nemělo dojít v první etapě k výraznějšímu omezení. Pod viaduktem ale nebude možné odbočit vlevo k Penny marketu a autobusovému nádraží. „Doprava tam bude vedena kolem čerpací stanice na Fišerce směrem na silnici I/4 a po ní do ulice Nádražní k Penny marketu i k autobusovému nádraží,“ doplnil Michal Janče.

Stavba okružní křižovatky nebude komplikovat život jen motoristům, ale také chodcům. Ti budou muset pro cestu k Lidlu využít průchod přes autobusové nádraží a kolem Penny marketu pod estakádou k Volyňce a k přechodům pro chodce ve Sklářské ulici. Ještě složitější to budou mít chodci, kteří půjdou od vlakového nádraží, nebo z města na vlak. Pro ně se uvažuje s vytvořením bezpečného koridoru podél stavby u Pravětínského potoka s využitím části jednoho jízdního pruhu.