V posledních dvou letech se žádost o dotaci z tohoto zdroje nesetkala s kladnou odezvou. „Na druhou stranu si myslíme, že když už máme hotový projekt, byla by škoda nezkusit požádat znovu,“ zdůvodnil místostarosta opakovaný pokus o získání finančních prostředků z jiných než vlastních zdrojů.
Volarští chtějí za získané peníze postavit v areálu plaveckého bazénu minigolf. „Konkrétně by minigolf měl být na ploše mezi parkovištěm a samotným plaveckým bazénem,“ upřesnil Pročka s tím, že doposud nebylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

Podle Pročky se bude vedení města snažit minigolfový areál vybudovat s co nejmenší finanční zátěží pro město. „Tento grant není podmíněn spoluúčastí města. Teoreticky by mohl být až ve stoprocentní výši, ale uvědomuji si, že bude hodně složité takovou finanční podporu získat,“ připustil místostarosta.