Návštěvnické centrum Kvilda, které ročně navštíví okolo 80 tisíc lidí ročně, rozšiřuje nabídku pravidelných programů pro veřejnost. Několikrát týdně budou probíhat komentované prohlídky za jeleny a rysy.

„Každý týden bude připraveno až osm komentovaných prohlídek jak k jelenům, tak rysům, z toho o víkendech jsou naplánovány dvě vycházky. Informace v průběhu komentovaných prohlídek zajistí jak personál návštěvnického centra, tak také kolegové z územních pracovišť, tedy lesnický personál, který dokonale zná nejen zvířata v návštěvnických centrech, ale dokáže z vlastních zkušeností sdělit zajímavosti ze života divoce žijících zvířat,“ informovala vedoucí Informačních středisek a Středisek environmentální výchovy Martina Kučerová.

„Chceme tak plně využít potenciál našich návštěvnických center a také zaměstnanců Správy Národního parku, kteří mají o jelení zvěři i o šelmách široké znalosti. Navíc, zkušenosti z provozu Návštěvnických center nám potvrzují, že návštěvníci si takové informace žádají,“ dodala Martina Kučerová.

Mimo zavedení pravidelných komentovaných prohlídek, jejichž přesné termíny jsou průběžně vyvěšené na oficiálních internetových stránkách NP Šumava www.npsumava.cz a přímo v NC Kvilda, byla také provedena úprava oplocení jeleního výběhu a byla zbudovaná nová vyhlídková věž vně výběhu.

„Zlepšili jsme oplocení tak, aby se tam vlci, kteří se do výběhu už jednou podhrabali, nemohli dostat. Nutno ale dodat, že žádné opatření není stoprocentní, ale snažíme se vlkům možné vniknutí do výběhu co nejvíce znemožnit. Současně jsme postavili vyhlídkovou věž, která bude návštěvníkům přístupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce,“ řekl Jan Dvořák mluvčí Národního parku Šumava.

„Vyhlídková věž bude přístupná hned po kolaudaci, která proběhne nejpozději do poloviny února. Celkové náklady na zlepšení oplocení a výstavbu vyhlídkové věže jsou zhruba 600 tisíc korun bez DPH,“ doplnil Ladislav Kočí z odboru investic Správy Národního parku Šumava.

Zároveň s rozšířením programů a zlepšení turistické infrastruktury v Návštěvnickém centru Kvilda dochází ke zrušení zimních programů pro veřejnost "Pozorování jelení zvěře ve volné přírodě." Doposud byl tento program nabízen ve třech přezimovacích obůrkách Beranky u Srní, Špičák u Borových Lad a U Herciána nedaleko Nové Pece a byl plně závislý na povětrnostních podmínkách.

„Od otevření návštěvnického centra Kvilda nám běžely prakticky dva identické programy souběžně. My jsme počítali s tím, že po té, co se Návštěvnické centrum na Kvildě zaběhne, provedeme optimalizaci programů pro veřejnost směrem k maximálnímu využití možností návštěvnického centra. Divocí jeleni, kteří se na zimu stahují do našich 10 přezimovacích obůrek tak budou mít všude stejný klid,“ zakončil mluvčí Národního parku Šumava.