Během dne proběhla prezentace výstroje a výzbroje Římských legionářů a rovněž barbarských válečníků.

K vidění byl mimo jiné Římský pochodový tábor, ležení barbarů, ražba mincí, dobová kuchyně a nechyběly ani hry pro děti.
Akce vyvrcholila večerní ukázkou střetu mezi znesvářenými stranami.