"Kromě Prachaticka působíme také na Vimpersku, proto jsme tentokrát konferenci naplánovali právě do Vimperka," zahájila program ředitelka MAS Šumavsko Šárka Kůsová.

Úvodní slova pronesly starostka hostitelského města Jaroslava Martanová a moderátorka konference, novinářka a spisovatelka Marie Formáčková. "Léta jsem učila na grafické průmyslovce a deset let ve věznici pro muže v Jiřicích. Moji žáci, bývalí vězni, mě dost často kontaktují. S mnohými mám z mojí strany mateřský vztah," přiblížila svou pedagogickou kariéru.

Někdejší ředitel školského úřadu a vedoucí odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje Pavel Zeman se jako erudovaný školitel a lektor věnoval hlavně hospodaření škol a školských zařízení. "Toto téma zvolili pořadatelé konference proto, že reforma financování od 1. ledna 2020 je pro školy a jejich zřizovatele poměrně významná. Jako při každém přerozdělení na ní někdo vydělá, jiný prodělá. Pro malé mateřské školy je to výborná informace, ale třeba školní družiny a velké mateřské školy budou mít trošku horší rozpočty než doposud," vysvětlil na konkrétních příkladech lektor, který působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Letošní vítězku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos Pavlínu Kopáčikovou doprovodil na konferenci Josef Mráz, ředitel Základní školy Vacov, kde oba působí. Notovali si, když přítomným vyprávěli o cestě ke korunce pro královnu českých učitelů. "Anketa Zlatý Ámos může školám i obcím pomoci s prezentací. Tím, že jsme ji vyhráli, Vacov se stal středem České republiky. V oboru školství stoprocentně," shodli se Pavlína Kopáčiková a Josef Mráz.

Lektor Miloslav Hubatka zaujal publikum výkladem o nutnosti zvládnout komunikaci učitelů a vedení škol s rodiči. Rozvinul poznatky, podle kterých pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně učí a vzdělává své žáky, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči žáků. Současně výzkumy ukazují, že právě kvalita spolupráce s rodinou pozitivně ovlivňuje výchovné i vzdělávací výsledky žáka. Dobrá spolupráce eliminuje nebo alespoň snižuje množství a závažnost problémů a konfliktních situací mezi školou a rodinou. Vybudovat kvalitní, důvěryhodnou spolupráci je dlouhodobý, nesnadný a náročný proces. Avšak jeho fungování se dlouhodobě oboustranně vyplácí. "Jako máme diferencovaný přístup k žákům podle jejich schopností a potřeb, stejně tak musí mít učitelé diferencovaný přístup k rodičům. Nabízím jednoduchou typologii, protože každý rodič se projevuje trochu jiným způsobem, má jiné priority i jiné zadání směrem ke škole. Proto s ním i škola musí mluvit trochu jiným stylem a učitelé musí mít nachystané optimální scénáře a strategie, aby komunikace byla skutečně efektivní," zdůraznil Miloslav Hubatka s tím, že univerzální poučkou je slušnost.

Přítomní ocenili nové poznatky a pozitivní atmosféru na konferenci, i když první příspěvek o financování škol hůře rozdýchávali. "Úvod v podání Pavla Zemana působil drsnějším dojmem. Když jde o peníze, tak si říkáte, jestli je škola o penězích, nebo o dětech. Ředitel se musí umět vypořádat s obojím. Velmi zajímavé bylo povídání o Zlatém Ámosovi nebo zážitky paní Formáčkové ze školy ve vězení. Dozvěděli jsme se, co bychom mohli ve školách vylepšit. Děkuji pořadatelům za příjemné setkání," bilancovala ředitelka Základní školy TGM Vimperk Dagmar Rückerová.