Ta se týká silnice II. třídy číslo 141 v úseku od odbočky k Dětskému domovu Žíchovec až k Žíchovci. Jedná se o silnici ve směru z Prachatic na Bavorov. Uzavírka by měla začít platit přibližně od konce července, a to z důvodu rekonstrukce silnice a mostu. Osada Žíchovec, přilehlý autokemp a dětský domov budou přístupné pouze ve směru od Strunkovic nad Blanicí.