Dále rada města schválila podat žádost o dotaci na zajištění financování akce na napojení volných kanalizačních vpustí v Petrově Dovře, Mnichské a Gregorově ulici, podání žádosti však ještě budou předcházet některá jednání. V případě ulice Pod Jánem je již vybrána firma, která zpracuje projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace.