Athelas má v současné době téměř třicet zaměstnanců a podle ředitelky Daniely Nechvátalové by rádi jejich řady rozšířili o šikovné zdravotní sestry. V hospici pečují o šest stálých pacientů.

"Poskytujeme péči, pomoc a podporu terminálně nemocným (umírajícím) pacientům, kteří si přejí být doma, umožňujeme jim důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života," vysvětlila Daniela Nechvátalová. Pracovníci hospicu zajišťují také terénní odlehčovací služby, osobní asistenci, půjčovnu pomůcek či bezplatné poradenství.

K celostátní akci Papučový den se připojili poprvé loni, kdy pro nápad přijít do práce v papučích získali pracovníky České spořitelny. Letos se k nim přidali další firny.

Někteří lidé využili pozvání a přišli do hospicu posnídat. Snídani dostali i studenti, kteří kolem hospicu ráno procházeli. V několika školkách na Písecku děti ve stejný den vymalovávaly bačkorky. Papučový řetěz na Kamenném mostě ale pořádali poprvé a účast lidí byla skvělá.

Někteří účastníci také na mostě zapalovali svíčky na pietním místě za oblíbeného zpěváka Karla Gotta, který po ničivých povodních v roce 2002 přispěl na obnovu Kamenného mostu.