„I letošní hubertskou jsme zahájili mší svatou v zámecké kapli a P. Janoušek, který ji celebroval, hned po ní vysvětil svatojánskou kapličku před zámkem. Po nástupu koní, stužkování a slavnostním přípitku pak začal samotný hon na lišku," představila část programu majitelka zámku Zdenka Hiršlová. Právě její předci před rovnými devadesáti lety zdejší zámek Skalice koupili.
Diváci mohli sledovat jak spanilou jízdu jezdců a jízdu zručnosti, tak například i vystoupení vimperské skupiny historického šermu Berit či dechové orchestru ze stejného města, který zde v premiéře zahrál novou skladbu – Holoubkův pochod.
„Složil ji kdysi František Kovařík a věnoval ji dědečkovi paní Hiršlové, Ferdinadu Holoubkovi, továrníkovi a poručíkovi c.k. Sboru granátníků měštanské gardy v Praze. Skladbu jsme však museli přepsat, neboť některé hudební nástroje, na které se dříve hrálo, se již nepoužívají a dnes tak můžete slyšet její novou premiéru," uvedl hudební dílo kapelník dechovky Petr Staněk. Zajímavostí hubertské, která neunikla mnohým divákům, byla skutečnost, že mezi pětatřiceti jezdci z několika stájí nebyl k vidění žádný muž.

Jaroslav Pulkrábek