Podle ředitele Městské policie Prachatice Iva Novotného jim v mnohém může pomoci městské dopravní hřiště, které je už dva roky vybaveno i světelnou signalizací a například také simulací železničního přejezdu.


„Myslím si, že to hřiště je perfektní, protože se v něm dokáže orientovat každý, kdo má řidičský průkaz. Samozřejmě tam nemohu vysílat své strážníky každý den v určenou hodinu, ale spolupracujeme s místními základními školami, a pokud se dohodneme nějak dopředu na termínu, kdy se tam bude učit základním znalostem, důležitým při bezpečnosti v silničním provozu, plánuji služby tak, aby mohl být strážník výuce přítomen,“ vysvětlil Ivo Novotný. Podle něj je hřiště velkým přínosem hlavně v tom, že si dítě zvykne na sledování dopravního značení při hře, tedy nenuceně.


„Samozřejmě to hřiště může sloužit i jako dráha pro závodění dětí. Myslím si ale, že když tak vezme rodič svého potomka, mělo by být pravidlem, že nejdříve se bude jezdit podle předpisů a čas na závody a další zábavu přijde až později,“ pokračoval s úsměvem velitel strážníků.
V souvislosti s cyklistikou ve městě zmínil dále i čipování, které se netýká zdaleka jen těch nejmenších a které město začalo zavádět zdarma na podzim loňského roku. Hlavním důvodem byla snaha o snížení počtu odcizených kol.


„Krabičky s čipy, samolepkami a návody jsme začali rozdávat na podzim. Základem je registrace, kterou majitel kola provede na určených internetových stránkách. Uvede tam své jméno a kontakt, na němž je k zastižení, další údaje jsou dobrovolné. Pak zastrčí čip pod sedlovku, může na kolo nalepit i samolepky, které by měly případné zloděje odradit, a může vyrazit,“ upřesnil k instalaci čipu Ivo Novotný.
Problémem ale zůstává fakt, že v současné době ještě neexistuje zařízení, které by čip dokázalo rozlišit na delší vzdálenost, což strážníkům komplikuje možnost kontroly cyklistů.


„Při kontrole bychom tak museli odmontovat sedlo a pomocí sondy zjistit, zda je kolo očipováno, či nikoli, popřípadě, zda souhlasí údaje majitele kola s těmi, které čip obsahuje. To by bylo pro cyklisty hodně nepříjemné, proto budeme namátkové kontroly cyklistů provádět až v době, kdy jim nebudeme muset kvůli kontrole kolo rozebírat. Čipy jsou ale dobré i z jiných důvodů. Jsme například domluveni s Policií ČR, že v případě kontroly zboží v nějakém bazaru může jít náš strážník s nimi a provést prohlídku, zda se nejedná o kola kradená,“ doplnil závěrem ředitel městské policie Ivo Novotný s tím, že čipování je dobrá myšlenka, vše je ale teprve v začátcích a nejlepší by bylo, kdyby ho provedla i mnohá další města.

Dobré rady pro cyklisty
– Jezděte co nejvíce u pravého okraje silnice a stále sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
– Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
– Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Nevozte ani předměty, které by mohly vás nebo jiné osoby zranit.
– Své úmysly dávejte najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
– Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům provozu.
– Tam, kde je hustý provoz, jděte s jízdním kolem raději po chodníku.
– Na přechodu pro chodce i při odbočování vpravo nebo vlevo dejte přednost přecházejícím chodcům.
– Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
– Při jízdě si chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
– Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
– Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
– Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, abyste měli kolo řádně vybaveno a měli jste v pořádku všechny součásti, které vám umožňují bezpečnou jízdu.
– Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.