Ta se nacházejí v Novém Údolí, Strážném, Bučině, Modravě, Poledníku a Hůrce u Prášil. „Nouzová nocoviště nabízejí pomoc pěším turistům, kteří putují po Šumavě. Ve vybraném místě, které je jasně označené tabulkou a také ohraničené, mohou přenocovat a ráno se vydat dále na cestu,“ sdělil Jan Konvička ze sekce péče o ekosystémy Správy NP a CHKO Šumava.
Vybraná nocoviště byla vybrána systematicky a nacházejí se podél takzvané páteřní, červeně značené turistické trasy napříč celou Šumavou. Délka trasy mezi Železnou Rudou a Zadní Zvonkovou je 103 kilometrů. Mezi nimi je v rozmezí od 15 do 30 kilometrů rozmístěno zmíněných šest nocovišť. „Ty jsme vybrali tak, aby vzdálenost odpovídala zhruba jednodenní túře,“ pokračoval Jan Konvička.

Více v tištěném vydání v sobotu 2. srpna 2008.