Vimperští proto zadali vypracovat projekt, který má problémy vyřešit. Podle něj by z ušlapané a leckdy rozblácené cesty v urnovém háji měly vzniknout chodníky z kamenných odseků, tedy ze stejného materiálu, ze kterého už jsou postaveny chodníky na hřbitově. Chodníky budou kopírovat současné cesty. „Nový prostor pro urnový háj vznikne z části arboreta rozšířením stávajícího vjezdu do objektu ze severní strany a odstraněním ohradní zdi, čímž dojde k propojení,“ vysvětlil Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Projekt zároveň počítá s úpravou stávajícího svahu příjezdové cesty na severní straně hřbitova. „Chtěli bychom odstranit vzrostlé stromy, jejichž stabilita je narušená a hrozí jejich vyvrácení,“ řekl místostarosta.

Podél příjezdové cesty ke hřbitovu je navržena kamenná opěrná zeď. Tento projekt navazuje na opravu chodníků na hřbitově v minulém roce. „Chceme všem těm, kteří na hřbitov přijdou, ukázat, že zdejší stavební úpravy jsou pro nás klíčovou záležitostí. Vždyť úcta k zemřelým je poslední službou, kterou těm, kteří nás předešli, prokazujeme,“ řekla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. Důkazem jejích slov jsou ti, kteří na vimperský hřbitov nyní chodí. „Máme jen samé pozitivní reakce. Nové chodníky byly potřeba, blátivé cestičky nebyly důstojné,“ zhodnotil Radek Vejtasa, správce vimperského hřbitova.