Na hráz totiž nastoupila odborná firma s technikou a pustila se do modernizace současného monitorovacího systému. Laicky řečeno, rekonstruuje a modernizuje stávajících zhruba dvacet vrtů, kterými lze sledovat chování hráze. Tedy průsaky, sedání, výšku hladiny, teplotu vody v ní a podobně.

Až do této doby totiž byly údaje z vrtů získávány mechanicky, nyní je nově zaznamená přímo počítač a odešle je na dispečink Povodí Vltavy, kde budou získaná data průběžně zpracovávána.

„Ke stávajícím vrtům pak navíc přibudou ještě další dva,“ informoval v úterý investiční referent Povodí Vltavy Tomáš Hrouda.
Zmíněné vrty jsou jak v koruně, tak i patě hráze. Na samotné hrázi jsou v tuto chvíli umístěny vrtné soupravy, kolem nichž už žádné vozidlo neprojede. „Hráz je úzká, proto jsme ji museli uzavřít. Firma nepracuje jen osm hodin denně, ale doslova od úsvitu do tmy, a to včetně víkendů,“ poznamenal k uzavírce Tomáš Hrouda. Navíc musí být zajištěna i bezpečnost samotných zaměstnanců firmy, kteří na hrázi pracují.

Práce na přehradě jsou rozděleny do dvou částí. Jednou z nich je zmíněná stavební, další pak elektroinstalační, to znamená, že přibude nová kabeláž, která je ke zmíněnému systému nutná. Na moderní systém bude navíc napojena i malá vodní elektrárna, která sice není v majetku Povodí Vltavy, ale pod přehradou se nachází. Stejně tak bude v jednotném systému i měření výšky hladiny a odtok vody z přehrady. „Náklady na zmíněné práce jsou vyčísleny na necelých osm milionů korun,“ doplnil k investiční otázce Tomáš Hrouda. Včera pak měla technika před dalšími zásahy odstávku.