Minulý rok to byla část komunikace v Pravětíně v úseku od Domu klidného stáří Pravětín směrem na Veselku. Pro letošek  se rozhodli pro další úsek, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Část komunikace dlouhá 260 m a široká 3 – 3,5m vedoucí směrem na Hajnou Horu a Skláře byla opravena společností STRABAG, a.s., která podala nejlepší nabídku v celkové výši cca 490.000,- Kč. V nastaveném trendu chtějí Vimperští pokračovat i v roce příštím a pravděodobně dojde k opravě další části komunikace, která to bude potřebovat. Vše bude záležet na ekonomických možnostech města a vůli zastupitelů.