Řidiči a chodci si ještě nestihli zvyknout na omezení spojená se stavbou jedné okružní křižovatky a už se rýsují plány na další.


Aktuální změna, kdy bylo nutné v části ulice 1. máje vést dopravu oběma směry, jen potvrdila dlouholeté požadavky Vimperských na změnu současné křižovatky Fišerka rovněž na okružní. Podle slov vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje Jiřího Klásy je tato stavba zařazena v tak zvané Bílé knize Jihočeského kraje na čtvrtém místě v seznamu nebezpečných křižovatek. „Důvody, které vedly 
k zařazení křižovatky do této kategorie, jsou velký rozměr
s nedostatečným směrovým řízením bez stavebních prvků typu ostrůvků či semaforů.
A především se jedná o nebezpečnou křižovatku ve vztahu k chodcům, kteří jsou v kolizi s dopravou zejména v Sušické ulici od Zdíkova," vysvětlil Jiří Klása ve čtvrtek přímo ve Vimperku, kde spolu s projektantem představili podobu Fišerky ve tvaru kruhu.


Nová křižovatka se ale rozhodně nezačne stavět ani letos, ani příští rok. Jan Lahoda, projektant AF City plan, upozornil, že představený návrh je součástí dokumentace 
k územnímu řízení. „Než se dostaneme do fáze, kdy budeme mít v ruce stavební povolení, může uplynout zhruba devět měsíců. V lepším případě bychom mohli stavební povolení získat ještě letos, reálnější je ale začátek příštího roku," naznačil projektant časový rozsah příprav.