Šek na dvacet tisíc korun předají divadelníci starostovi Netolic. Je to jejich příspěvek na spoluúčast při financování restaurování malované historické divadelní opony z městského divadla v Netolicích.


Restaurování je pro velké rozměry, značnou časovou a finanční náročnost rozděleno celkem na čtyři etapy, z nichž dvě byly v letech 2011 a 2012 dokončeny. „Podali jsme žádost o grant, jehož výše je šedesát tisíc korun. Celková cena na realizaci je ale sto tisíc korun. To znamená, že potřebujeme na vlastní podíl čtyřicet tisíc korun," informovala netolická radní a členka výboru Spolku ochotníků TYL Iveta Uhlíková.


Město proto vyhlásilo na zmíněnou částku veřejnou sbírku. „Do září bylo díky sbírce vybráno zhruba devět tisíc korun. Pokud ochotníci přispějí dvaceti tisíci korunami, bude to od nich hezké. Budeme mít už většinu potřebných peněz k dispozici," řekl mile překvapený starosta Netolic Oldřich Petrášek.


Podle principálky divadelníků Zuzany Leherové by měla sbírka končit k 30. listopadu. Unikátní historická divadelní opona o rozměrech 583 krát 540 centimetrů je z roku 1922. Námětem je pohled na město Netolice. Autorem je divadelní malíř František Fert.


Několik desítek let ležela opona stočena v depozitáři muzea a zub času se na plátně a barvách značně podepsal.