Důvodem je zejména dofinancování stavby z vlastních zdrojů obce, jedná se přitom o téměř sedm milionů korun. Tato operace se zatím obešla bez potřeby úvěru. Cena stavby se navýšila kvůli změně daně z přidané hodnoty v letošním roce. Dodatek, který byl kvůli této změně vypracován, schávilo zastupitelstvo obce.

(ras)