Od úmrtí Stáni uběhlo v minulých dnech přesně 10 let. Díky Vám všem a DJ Milanovi Müllerovi a Petru Jurášovi jsme se na diskotéce velice dobře bavili. Velké díky patří i vimperským podnikatelům, kteří věnovali 129 cen do tomboly. Tombola se úplně vyprodala a její výtěžek byl 6450 Kč, 8600 Kč byla částka z charitativního vstupného na diskotéku.

Mimo těchto cen, byla vylosována hlavní cena večera – prodloužený víkend v zámečku Boubín, tuto cenu věnovaly Lesy ČR, lesní závod Boubín. Cenu si odnesl pan Aleš.

Výtěžek tomboly a vstupného, který celkem dosáhl částky 15.050 Kč se ještě zvýšil o dar v částce 14.115 Kč, který předala Monika Kotherová za spolek Šumava na nohou. Veškerá tyto prostředky budou použity na vozík s motorovým pohonem pro Aničku. Ještě jednou děkujeme Jolaně a Zdeňkovi Kutilovým za propagaci a za bezplatné zapůjčení sálu, dýdžejům Ivanu Müllerovi a Petru Jurášovi.

Věra Vávrová, Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, z.s.