Radní města v novém složení odmazávali rest minulého vedení města. A právě návrh Alexandra Zikmunda na demolici tribuny byl jedním 
z nich. „Hodnotili jsme pro 
i proti. Také finanční náročnost demolice a došli k názoru, že tribunu necháme tam, kde je,“ zhodnotil Martin Malý. Demolice by stála asi dvě stě tisíc korun, což je příliš. Připustil i útoky vandalů.

Alexandr Zikmund pro Prachatický deník včera upřesnil, že s návrhem demolovat přišel při poslední radě minulého vedení. „Jde jen o zdroj nepořádku, který se zbytečně za peníze daňových poplatníků udržuje. Udržovat něco, co nikdo nepotřebuje, je zvláštní,“ řekl Alexandr Zikmund.

Martin Malý argumentuje, že třeba hasiči při soutěžích objekt využívají jako zázemí.

Podle Alexandra Zikmunda by objekt měl smysl, kdyby se v kasárnách udělala například naučná stezka. „Potom by tam měla být cedule, k čemu se tribuna využívala,“ uvedl. Opravu bývalého nástupiště vojáků město neplánuje. „Máme důležitější investice,“ zakončil starosta.