Jak ale uvedla Iva Nováková, mluvčí českobudějovické nemocnice, dětští pacienti budou v nutných případech ošetřeni v příjmové ambulanci dětského oddělení. Vyžadovat to však bude zvýšenou trpělivost dětí i jejich rodičů. Zdejší lékaři zajišťují mimo jiné také provoz čtyř lůžkových stanic či jednotky resuscitační a intenzivní péče.

Podle Petra Studenovského z Odboru zdravotnictví Jihočeského kraje je to jen výsledek dlouhodobého problému se zajištěním pohotovostních služeb. „Ambulantních lékařů, ať už zubních, všeobecných praktických či lékařů pro děti a dorost ubývá, stárnou, odchází do důchodu, umírají, a pro zajištění pohotovostí jich mnoho nezbývá,“ vysvětlil s tím, že jen málo z nich je ochotných zajistit služby nad rámec svých povinností. „Díky tomu, že odslouží velký počet pohotovostí, přestávají mít sílu a chuť v této aktivitě nadále pokračovat. A pak jsou lékaři, kteří nejsou ochotni se do služeb zapojit vůbec,“ dodal.

ČTYŘIKRÁT ZA ROK
Nejhorší je dle jeho slov situace na Českobudějovicku. Tady je sice pro dospělou pohotovost k dispozici 92 ambulantních lékařů, ale na službách se podílí jen 15 z nich. „Přitom, kdyby byli zapojeni všichni, připadly by na jednoho lékaře čtyři služby za rok. U dětské pohotovosti by to vyšlo na jedenáct služeb ročně,“ řekl Petr Studenovský.

Na možnou příčinu, proč se lékaři do ordinací v ambulancích příliš neženou, poukázal vodňanský lékař Otakar Stiebler. „Pracuji deset hodin denně, pět dní v týdnu. Kromě práce s pacienty samozřejmě musím vést dokumentaci, vyplňovat nálezy pro okresní správu sociálního zabezpečení nebo vypisovat pojistky,“ vyjmenoval. „V současnosti rozhodně nemám časový prostor na to, abych mohl zodpovědně držet pohotovost,“ doplnil.

Momentálně je lékařská pohotovostní služba na jihu Čech zajišťována na osmnácti místech. Jako páteřní, krajem přímo zajišťovaná lékařská pohotovostní služba, je ta, která je organizována v krajských nemocnicích. Tato páteřní síť je posílena o dalších 10 stanovišť ve vybraných lokalitách. Jedná se zejména o hůře dostupná území či vyhlášené turistické lokality.