Ze všech organizací myslivců v okrese se na této výstavě pochlubí svými trofejemi. Pořadatelem výstavy se v letošním roce stal Vacov.
Po 5 dnů se mohli myslivci a příznivci myslivosti obdivovat krásnému a zajímavému paroží. Úkolu uspořádat výstavu se Vacovští zhostili na výbornou. Sobotní den byl posledním dnem výstavy. Všude se to hemžilo zelenými uniformami i ostatními návštěvníky. Na své si přišly i děti, které v doprovodu hlavně svých tatínků měly co obdivovat. Pořadatelé na závěr výstavy připravili hezký program. Děti místní školy zazpívaly písně s mysliveckou tématikou a sklidily od všech potlesk. Poté následovalo odměnění 3 dětí Základní školy Dub za výkresy z mysliveckou tématikou. Zlatým hřebem odpoledne bylo předání stříbrných a bronzových medailí zasloužilým členům myslivců (MS).
Pro své uznání si přišli i 3 členové MS Mičovice. Bronzový odznak Za zásluhy o myslivost získal Jan Pintr, stříbrný pak ing. Václav Vaněk a Petr Šandera. Po oficiálním programu pak všem vyhrávala místní kapela. Bylo to hezké odpoledne nejen pro myslivce, ale i pro ostatní návštěvníky. K dobré pohodě přispěla i dobrá atmosféra v hostinci U Milušky a výborná obsluha. Rozsáhlá sbírka různých starých věcí, které byly v tomto koutě Šumavy používány stála za pozornost. Všem pořadatelům patří dík za hezké uspořádání výstavy a přijetí ve Vacově. Všichni víme, že provozování myslivosti není jen chození na hony.
Všemu předchází i starost o zvěř přes zimu i léto, brigády a jiné. A tak i to přátelské posezení po honu si všichni poctiví myslivci zaslouží. Poděkování patří i ženám myslivců.