„Republiku napadla vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Nikdy na tato slova nezapomenu,“ vzpomíná se smutným výrazem ve tváři. Dále popisuje, že se v hale závodu, kde tehdy pracoval, všichni mimořádně shromáždili. „Část z nás vylezla na střechu a pozorovala přijíždějící kolonu, další šli na náměstí. Posléze jsme nasedli do aut a jeli za nimi,“ popisuje Jaroslav Churaň.
Snažili se je přesvědčit, že jejich příjezd nemá žádný rozumný důvod. „Pevně nás přesvědčovali o tom, že zde hrozí kontrarevoluce. Dále, že byli pozváni, aby zde udělali pořádek,“ vzrušeně vypráví.
Jaroslav Churaň ještě s několika dalšími vlastním vozem rozvážel noviny Jihočeská pravda, a to po celém okrese. „Chtěli jsme, aby se lidé dozvěděli, co se vlastně děje,“ popisuje.
Jako většina lidí i on s celou záležitostí značně nesouhlasil a snažil se to dát patřičně najevo.

Deník/Lukáš Vlk

Více v tištěném vydání v pátek 22. srpna 2008.