Z grantového programu Jihočeského kraje získali Netoličtí 30 tisíc korun na opravu vrat, dalších 80 tisíc korun na obnovu fasády budovy, 150 tisíc korun na restaurování mříží a 35 tisíc korun na restaurování obrazů a nábytku. Celkem se tedy jedná o bezmála tři sta tisíc korun. Muzeum se daří postupně opravovat každý rok. Letošní přidělené částky jsou poměrně vysoké.