Turistům i Volarským se otevřely všechny expozice, letošní novinkou je ta o dobrovolném hasičském sboru ve Volarech a jeho historii. Sbor dobrovolných hasičů vznikl před 150 lety 4. 5. 1874, tedy téměř na den přesně otevření této expozice. Expozici uvedl a všechny přítomné k prohlídce pozval starosta SDH Volary Josef Riederer, který připomněl, že oslava výročí ve Volarech se uskuteční 22. června. Expozice připomíná hasičské události i zakladatele sboru dobrovolných hasičů Volary Aloise Brejchu. K vidění jsou uniformy, pracovní pomůcky a historické fotografie, na kterých jsou stará i nová hasičská zbrojnice, hasičské slavnosti i rarity, jako stříkačky z roku 1899, která byla pro volarské hasiče dovezena přímo z Pařížské výstavy za cenu 3 300 zlatých a velkou částkou na ni přispěla tehdejší radnice. Expozice je zajímavá a stojí za to se na ni podívat.

Lampionový průvod ve Volarech.
Volarští si užili čarodějnický oheň pod dohledem hasičů

Další expozice jsou Zlatá stezka, Volarské střípky, expozice uniforem a o době, kdy ve Volarech byla pohraniční stráž a nechybí ani historie železnice a vlakového nádraží ve Volarech včetně modelu vlakových cest po kterých jezdí vláčky kolem zajímavých staveb města včetně roubenek, nechybí historie Pochodu smrti, který zde skončil svou strastiplnou cestu v květnu 1945. Volarské muzeum je otevřeno denně mimo pondělí.

Zdroj: Ladislav Beran, Volarské muzeum