Jednatel Městské správy domů a bytů Prachatice Jiří Vejvoda připustil, že oprava fasády nevyšla na sto procent. Odůvodňuje to tím, že firma začala s pracemi na podzim a vlivem následného mrazu nestačila čerstvá fasáda dostatečně vyzrát a vyschnout. Výsledek je nyní více než patrný na první pohled. „Firma měla smlouvu do 18. listopadu a předpokládala, že práce stihne. Bohužel, začalo mrznout a vlhkost se v několika místech uzavřela pod omítkou a pak začala pracovat," dodal Jiří Vejvoda. K opravě závad na fasádě dojde nejdříve v červenci. „Město by asi bylo rádo, aby fasáda byla opravená do Slavností Zlaté stezky, ale už to nechceme uspěchat," doplnil.
Pozdější termín zahájení oprav byl dán i volnými finančními prostředky na opravy městského bytového fondu. Ty dostal Jiří Vejvoda k dispozici teprve ve druhém pololetí loňského roku. Než se zpracovala dokumentace a vybrala firma, bylo po létě. „Pro nás je to samozřejmě poučení do budoucna. Letos rozhodně nic podobného nepřipustíme. Ideální je v jednom roce připravit projekty a zadávací dokumentaci včetně výběrového řízení a další rok opravy udělat. Jsme přece jen na Šumavě a zima může přijít poměrně brzy," uzavřel Jiří Vejvoda s tím, že i letos by se měly opravovat fasády dalších domů v centru. Tentokrát v létě.