Den předtím děti společně vytvořily figuru Morany, která představuje Zimu loučící se se svou vládou. Po cestě Husincem za doprovodu říkanek, bubnování a rachocení řehtačkami paní starostka Moranu na mostě zapálila a další představitel města Ondra Babka ji vhodil do Blanice.

Chvíli se zdálo, že se Moraně od nás nechce, ale nakonec k radosti všech přítomných přece jen odplula. Závěrem dostali přítomní na památku dětmi vyrobenou kytičku z papíru, kterou ozdobili nejen své domy.

Hana Betty Němečková