Nabídnout plnohodnotnou alternativu tradiční školní výuky zřízením třídy montessori byl plán nejen vedení Základní školy v Národní ulici v Prachaticích, ale také přání některých rodičů. Nedávno uzavřené zápisy prvňáčků ale potvrdily to, co se mezi rodiči říkalo ještě před zápisy. O montessori třídu není takový zájem, který by umožnil její otevření. Definitivní rozhodnutí by ale mělo padnout do konce února.


Jak jsme tento týden v Prachatickém deníku informovali, k otevření třídy by bylo potřeba zhruba patnáct dětí. Zájem ale projevili rodiče jen osmi budoucích prvňáčků. A i když princip montessori umožňuje společnou výuku dětí první a druhé třídy, ani mezi rodiči současných prvňáčků není zájem takový, aby zřízení plnohodnotné třídy montessori umožnil. Podle ředitelky školy Hany Bolkové to ale neznamená, že by se nad myšlenkou zřídit třídu montessori zavřela voda. „I když jsme na začátek nechtěli mít montessori třídu velkou, s největší pravděpodobností ji s ohledem na menší zájem rodičů od září neotevřeme, přestože bychom mohli mít ve třídě i budoucí druháky. To by ničemu nevadilo, naopak je to jeden z principů montessori. Ale pokud se nepodaří zvýšit počet žáků na čtrnáct až patnáct, zřejmě bude rozhodnuto," uvedla po zápisech ředitelka Bolková.


Na otázku, jaký bude další osud montessori třídy v Základní škole Národní, má Hana Bolková jednoznačnou odpověď. „Nevzdáváme to. Je to dobrá myšlenka. Ve velkých městech má větší úspěch. Například v jedné ze základních škol v Brně, kde jsme se byli dívat, se jim do montessori třídy přihlásilo padesát dětí a třicet jich odmítli. Možná k něčemu podobnému jednou dospějeme i u nás," věří Hana Bolková, přestože si uvědomuje, že mezi Brnem a Prachaticemi je značný rozdíl.


A podle ředitelky se nejedná jen o počty dětí. „Měla jsem tu jednu maminku, která o montessori uvažovala, ale bylo znát, že mezi rodiči panují stále velké předsudky. Maminka mi řekla, že jí bylo sděleno, že pokud je její dítě neklidné, potřebuje klasickou výuku, kdy děti většinou sedí 45 minut v lavici a podle oné maminky mají děti v klasické třídě také větší disciplínu. O Montessori systému panuje mezi lidmi názor, že děti se pohybují po třídě podle toho, jak chtějí a nemůžou se tedy nic naučit," uvedla ředitelka školy. Současně dodává, že opak je v tomto případě pravdou. „Děti dodržují pravidla, mají svůj individuální plán, podle kterého ve výuce postupují, mají lepší příležitost naučit se větší samostatnosti a odpovědnosti za svoji práci. Osobně si myslím, že jsme pro propagaci montessori udělali maximum, ale pořád je vidět, že předsudky a neznalost rodičů převládají," konstatuje ředitelka ZŠ v Národní ulici a neskrývá, že ji taková situace mrzí.


Své ale přece jen sehrává počet dětí, které nastupují do prvních tříd. A také skutečnost, že někteří rodiče své děti do prachatické školy vozí. „Může to být problém pro některé mimoprachatické rodiče, kteří o zapsání dítěte do montessori třídy uvažovali. Rádi by k nám dítě zapsali, ale nemají třeba možnost dítě k nám vozit. To ale neznamená, že by o montessori třídu projevili zájem především rodiče, kteří nebydlí v Prachaticích. I když v jiných školách v republice vozí rodiče děti třeba pětatřicet kilometrů, v našich podmínkách to asi nebude reálné," uvědomuje si ředitelka školy.


Obecný trend přitom rozšiřování montessori tříd nahrává. „Věřím, že se k tomu přece jen dospěje. A to, co po dětech požaduje dnešní školství, tomu montessori přesně odpovídá. Ale chápu, že se rodiče takové změny obávají, nicméně se budeme snažit je nadále přesvědčovat. Trochu by nám v tom mohlo pomoci, že máme ve škole přestěhované centrum Bezinka, kde se pracuje i s předškoláky v duchu montessori a rádi bychom tu udělali i kroužek pro děti, které by chtěly do montessori a během roku bychom je na to připravovali," zvažuje další možnosti Hana Bolková.


Vzdát se myšlenky na montessori třídu tedy rozhodně nechce. „Nevidím pro to žádný důvod. Máme kvalifikovanou a vyškolenou učitelku, prostory, podmínky jsou tu ideální, takže není proč to vzdávat. Jen musíme rodiče ještě více informovat," dodala Hana Bolková.